DE MENS IS HET KUNSTWERK

DE MENS IS HET KUNSTWERK

Mijn inspiratie haal ik niet enkel uit de natuur als ik beeldend aan het werk ben. Het zijn ook de mensen om mij heen die mij verwonderen door mij mee te nemen in de wereld van dementie, NAH (niet aangeboren hersen letsel), autisme en een visuele beperking hebben. Mensen met een verhaal en iedereen heeft een levensverhaal te vertellen. Dat is de inspiratiebron waar ieder mens zijn input haalt.

#HET SCHEPPEND VERMOGEN VAN DE MENS

Alleen kunstenaars zijn scheppende wezens en dat is niet juist. De kunstenaar is de mens zelf die vanuit zijn eigen kracht het scheppend vermogen heeft om zijn innerlijke wereld naar buiten te brengen. Het doel hiervan is om te communiceren en tot interactie te komen. Kunstzinnig bezig zijn maakt dat wat niet zichtbaar is zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Het is de natuurlijke hang van de mens naar schoonheid.

Kunst is een creatieve werkvorm die het mogelijk maakt om denkbeelden, gevoelens en emoties te kunnen vertalen in woorden, klanken, energie, donker en licht, kleuren, vormen, lijnen, diepte, kortom op elke denkbare wijze. Kunst kan een helende, verheffende maar ook een vervreemdende of stockerende werking hebben.

#KUNST IS EEN DEEL VAN ONZE SAMENLEVING

Kunst vertelt ons, iedere keer opnieuw, dat wij mensen zijn. De kunst is een van de meest wonderlijke, bizarre, belachelijke, fantastische, bespottelijke, bijzondere en belangrijke dingen die de samenleving voortbrengt. Er is geen ander wezen op deze aarde dan de mens die zich eraan waagt om iets te maken. Iets te creëren in welke vorm dan ook om het maken zelf of een boodschap uit te dragen.

Kunst ontstaat daar waar mensen samenkomen op een plek waar de ene mens (de maker) de andere (toeschouwer) in de ogen kijkt, verder kijkt en meer mensen ziet. Het is de mens waar kunst uit voortkomt dat een wezenlijk deel is van onze samenleving.  

#DE MENS ACHTER HET LEVENSVERHAAL

Ik zie de mens achter het levensverhaal die iedereen met zich meedraagt. In de tijd waarin wij nu leven nemen wij nauwelijks de tijd om bij medemenselijkheid stil te staan. Vaak kijken wij heel vluchtig om ons heen. Wij zien eerst de buitenkant en op basis daarvan ontstaan al de eerste oordelen waarbij er nog geen contact is gemaakt.

Met dat oordeel treedt men niet of wel in contact met de ander.  In het laatste geval ontstaan er al snel misverstanden of onbegrip. Dat betekent in beide gevallen dat er geen contact heeft plaats gevonden.

De  mens is het kunstwerk van het leven zelf. Die wij maar niet zomaar kunnen begrijpen. Kijk en zie de mens in al zijn kleuren en vormen dan maak je contact met de ander. Neem waar zonder oordeel en stap in de wereld van de ander met begrip en respect. Ik durf contact te maken zonder dat ik mijzelf daarbij verlies. Er gewoon te zijn zonder woorden is genoeg om in verbinding te staan met elkaar. Door met een empathisch oor te luisteren hoe de ander zich voelt, wat hij of zij nodig heeft en hoe wij zelf kunnen bijdragen aan zijn of haar welzijn helpen wij elkaar.   

Sta eens stil en neem de tijd om elkaar echt te ontmoeten vanuit empathie. Door deze benadering groeit het hart dat groot genoeg is om beide perspectieven te begrijpen. Of in ieder geval begrip ervoor kunt opbrengen dat er andere waarheden zijn buiten de waarheid van de kunstenaar en de toeschouwer zelf. De geest is vindingrijk genoeg om oplossingen te vinden dat zowel werkt voor de kunstenaar zelf als voor de toeschouwer die het kunstwerk vanuit het hart aanschouwt.

#KIJKEN MET DE OGEN EN ZIEN DOE JE MET JE HELE WEZEN

De mens kijkt met zijn ogen maar zien doet de mens met zijn hele wezen.  Deze manier zorgt ervoor dat wij een nieuwe ervaring kunnen hebben, die buiten onze eigen mogelijkheden ligt. Het kunstwerk kan ons iets ‘leren’, vanuit het oogpunt van de Ander. In dit geval, vanuit het oogpunt van de kunstenaar. 

#WIJ ZIJN ALLEMAAL KUNSTENAAR

Kunst is zo oud als de mensheid, het is een typisch menselijk vermogen. Wij wéten wat kunst is, instinctief, omdat we allemáál kunstenaar zijn! In sommige talen, de Balinese bijvoorbeeld, bestaat er geen apart woord voor kunst omdat iedereen kunst is. We zijn immers geschapen naar het beeld van de Schepper.

Misschien ligt hierin ook wel het geheim van het feit dat ‘scheppend bezig zijn’ voor de mens zo heilzaam is. De mens komt hierdoor dicht bij een van de meest belangrijkste eigenschappen van God.

De mens heeft het scheppende vermogen tot verbeelding, om beelden te maken, onszelf uit te beelden en middelen te vinden om uitdrukking te geven aan het bovennatuurlijke, het onsterfelijke dat we in onszelf ervaren. Mensen zoeken naar verbinding met de geestelijke wereld en proberen zo het onvermijdelijke -onze sterfelijkheid- te aanvaarden.

#KUNST LAAT ZIEN WAT ER IN DE MENS LEEFT

Kunst hoort bij het menselijk leven. Het is een spiegel van de maatschappij en de cultuur waarin kunst is ontstaan. Kunst brengt steeds een stukje in beeld van de tijd waarin het is gemaakt. Het laat zien wat er in de mens leeft, zich ontwikkelt, idealen, interesses, levensomstandigheden en vroeger vooral hun religieuze leven.

Daarnaast laat kunst ook altijd een stukje zien van de persoonlijkheid, de individualiteit van de kunstenaar. Zo wordt de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens zichtbaar in de kunstenaar. Hiermee behoud de mens zijn authenticiteit. Zijn aanwezigheid in deze wereld van nu.

#ERVAAR HET SCHEPPENDE VERMOGEN VAN DE MENS

De mens doet ertoe bij treARTHUIS en dat helpt om de eigenwaarde te vergroten. Mensen krijgen o.a. meer zelfvertrouwen. Daardoor durven zij meer vanuit zichzelf vrij te bewegen en op eigen kracht verder te gaan.

Ervaar het en maak kennis met het scheppend vermogen van de mens. Bij treARTHUIS is proberen geen optie. Door het doen ervaart de mens en vanuit dat perspectief komt de mens tot weten in wat wél mogelijk is. Het draagt bij aan levensgeluk van de persoon zelf en de naaste omgeving. Hoe mooi is dat?

Ik sta open voor jouw scheppend vermogen. Samen ontdekken wat wél mogelijk is om zo fijn en lang mogelijk te genieten van het leven. Jij ook? De deuren van het atelier ‘treARTHUIS  ‘staat open voor iedereen met of zonder beperkingen om elkaar te ontmoeten. Iedereen is Van Harte Welkom. Nieuwsgierig? Kijk gerust verder op mijn website www.trearthuis.nl

www.trearthuis.nl

Laat een reactie achter