WE STOPPEN MET SPELEN OMDAT WE OUD WORDEN, WE WORDEN OUD OMDAT WE STOPPEN MET SPELEN.

Atelier

Het kunstatelier is gelegen aan een woonhuis in een doodlopende straat met een eigen ingang. Bij binnenkomst worden de corona maatregelen nageleefd. In elke ruimte is ventilatie aanwezig.

Hooguit zijn twee personen aanwezig in het atelier. Dit om persoonsgerichte begeleiding/coaching te kunnen geven. Wij ontmoeten elkaar in het atelier. Mensen kunnen vrij bewegen in het atelier en de ruimte erom heen.

Er wordt rekening gehouden met de omgang met elkaar. Het verhoogt de sociale cohesie tussen mensen en sociale steun draagt ertoe bij dat mensen hun onafhankelijkheid kunnen behouden. 

Bij mooi weer is het mogelijk om buiten te werken. Het atelier ligt aan een gesloten tuin met een veranda.

Daarnaast kunnen mensen zich terug trekken in de kleine rust en tv ruimte en vanaf de bank een lezing volgen of een online een museum bezoeken.  

Het Elzeneindpark ligt hier om de hoek waar heerlijk kan worden gewandeld. De kinderboerderij is een fijne plek waar je kunt ontspannen met dieren om je heen.

Samen kijken wij welke begeleiding passend is. Dit kan in het atelier of thuis zijn.

Activiteiten

Kunstzinnig bezig zijn is een bewustwordingsproces. Waarbij creatieve activiteiten worden ingezet om het brein en vitale lichaamsfuncties te trainen op een ontspannen manier. Er wordt gewerkt vanuit de beleving die ontstaat door het doen van de gekozen activiteit. Mensen ontdekken wat wél mogelijk is. Waardoor mensen meer zingeving ervaren. Het is belangrijk dat iedereen vooral plezier ervaart in het creatieve moment. 

Bij treARTHUIS kun je diverse creatieve activiteiten beleven in de vorm van workshops en cursussen. Daarnaast biedt treARTHUIS de mogelijkheid om structureel individuele dagbesteding te volgen. Mensen hebben de mogelijkheid om zelf te bepalen welke kunstzinnige en- of creatieve werkvormen zij willen uitvoeren. De activiteiten vinden plaats bij mij thuis en volgens de actuele corona maatregelen.

Het is mogelijk om proef te draaien om te voelen of de individuele dagbesteding aansluit bij jou wensen.  

De mens staat centraal. De activiteiten zijn persoons- en belevingsgericht. Dat betekent dat mensen vanuit deze benadering de mogelijkheid hebben om zelf keuzes te kunnen maken.  

Mensen met dementie, hersenletsel en- of psychosociale problematiek kunnen deelnemen aan activiteiten buiten het kunstatelier. Ook hier worden de mensen ondersteund vanuit treARTHUIS. Uit ervaring is gebleken dat mensen met een beperking, die persoonsgerichte begeleiding nodig hebben, interactief reageren op elkaar. Een goede stimulans om het brein zolang mogelijk actief te houden. Daarnaast is het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn in een veilige omgeving. Waar mensen vrij kunnen werken aan een activiteit naar keuze en- of zelf een idee uitwerken.

Een plek waar veel kan en niks moet. Mensen worden ondersteund in het kunstzinnige proces. Dat betekent dat mensen handvaten krijgen en ondersteund worden in wat wél mogelijk is om tot een eindresultaat te komen.

Creatieve mogelijkheden

 Allerlei beeldende technieken zijn mogelijk bij treARTHUIS, zoals tekenen, schilderen, kleien (handvormen en boetseren), mozaïeken, stofversiering, assemblage techniek, solderen en mixed media. Alles is bespreekbaar.

Inspiratiebronnen zijn afbeeldingen van beeldende kunst, de natuur, de ritmes van de dag, seizoenen, sprookjes, mensen van betekenis, muziek en literatuur. Alles wat men bezig houdt van het leven zelf.

Mensen kunnen gebruik maken van alle materialen en hulpmiddelen die aanwezig zijn in het atelier. Bij elk project wordt onderzocht wat nodig is om het kunstwerk tot een tevreden eindresultaat te brengen. Dat betekent; ‘wat er niet is wordt binnen het budget aangeschaft’.

Welke materialen worden gebruikt?

Houtskool, grafietpotloden, kleurpotloden,

Stiften, fineliners, waskrijt, oilpastel,

Acrylverf, ecoline, waterverf,

Papier, canvasdoek, houten panelen, karton,

Klei, glazuren, kleurpigmenten, cement, ijzerdraad, kralen en

overige wat niet hierbij staat.

Alle mogelijkheden en combinaties zijn bespreekbaar.

Open atelier

 

Twee keer in de maand op woensdag is het mogelijkheid om kennis te maken met treARTHUIS. Je kunt deelnemen aan boetseren, tekenen en schilderen. treARTHUIS zorgt voor de materialen die je nodig hebt om iets te gaan maken. Natuurlijk leg ik het proces uit en geef ik tips om thuis verder mee aan de slag te gaan.

Het open atelier is laagdrempelig en is een mooie manier om kennis te maken met verschillende soorten creatieve werkvormen. Daarnaast ontmoet je elkaar in een ontspannen sfeer waar je nader kennis maakt met elkaar.

Je mag alleen of samen komen om te ontdekken wat bij jou past. Een mogelijkheid om te ervaren of creatieve werkvormen iets is voor jou.

treARThuis heeft een leuke actie waar jij slim van kan profiteren. Neem je iemand mee? Dan krijg je zelf één deelname gratis. Plus je maakt kans op een gratis workshop naar keuze. Iedere deelnemer krijgt een ‘Pakje Geluk’ mee naar huis.

Minimaal één tot Maximaal vier personen kunnen deelnemen aan de creatieve woensdagen. Dit om de veiligheid te kunnen waarborgen en te kunnen werken in een rustige ontspannen omgeving.

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met o.a. dementie en niet aangeboren hersenletsel. Ook voor mensen die lekker even uit het hoofd willen zijn en tot rust willen komen is treARTHUIS een fijne plek om met creatieve werkvromen te werken. De koffie en thee staat klaar met wat lekkers erbij.

Kijk voor meer informatie bij ‘Workshops’ daar kun jij je ook aanmelden via het inschrijfformulier.

Wil je meer weten over het Open Atelier of een bepaalde activiteit? Stuur een email naar info@trearthuis.nl of bel 06 19387769.

Individuele dagbesteding

 treARTHuis vindt het belangrijk om mensen het gevoel te geven mee te kunnen doen in de maatschappij en een gevoel van eigenwaarde en welbevinden te kunnen geven.

Persoonsgerichte begeleiding betekent bij treARThuis; ‘persoonlijke betrokkenheid en aandacht voor het individu’. Niets is vreemd, raar of gek bij treARThuis. Hier wordt vanuit oprechtheid en met empathie naar elkaar geluisterd. Als mens wordt je gezien en gehoord.

Elk mens zit anders in elkaar zowel lichamelijk als geestelijk. Bij het begeleiden is het karakter en de achtergrond van de persoon dat wordt gezien om de juiste ondersteuning te kunnen bieden bij het kunstzinnig werken. Hierbij wordt het denkvermogen gestimuleerd, de belevingswereld geactiveerd en kunnen gevoelens tot uiting komen. Dit opent een nieuwe wereld waarin mensen zichzelf herontdekken om op een milde en met een zichzelf accepterende houding te werk gaan. 

De naaste omgeving van de persoon krijgt ook individuele aandacht en wordt betrokken bij het kunstzinnig proces. Dit om nieuwe verbindingen te maken met elkaar om zo lang en fijn mogelijk met elkaar te kunnen zijn.

Individuele kunstzinnige begeleiding kan kortdurend als workshop of als cursus worden aangeboden. Het kan ook als structurele dagbesteding worden ingezet ter ondersteuning van het behoud van lichamelijke en geestelijke functioneren.

De behoefte van de mens wordt besproken en vastgelegd om elkaar te ondersteunen in elke levensfase die zich aandient tijdens het persoonlijk proces van de persoon.  Het doel is om zolang mogelijk actief te blijven in het atelier.  Als dat niet lukt wordt de persoonsgerichte begeleiding in de eigen omgeving ingezet.

Samen kunst beleven geeft een extra dimentie aan het geheel en ook daar kan de kunstzinnige begeleider/coach voor u een toegevoegde waarde zijn.

 

Praktische Info

Kosten

Individuele begeleiding wordt gefinancierd vanuit uw Persoonsgebonden budget (PGB) dat u ontvangt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Indien u informatie wilt over het PGB kunt u terecht bij de belangenvereniging Per Saldo (www.persaldo.nl). U kunt de zorg en begeleiding ook uit uw eigen middelen financieren. 

Meer informatie kunt u vinden op  de site Begeleiding individueel – Per Saldo | pgb kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn om budget aan te vragen voor individuele begeleiding. Een mantelzorgmakelaar/ cliëntondersteuner helpt u om het budget aan te vragen bij het zorgkantoor.

Voor hulp bij het aanvragen van een budget kunt u terecht bij mantelzorgmakelaars en/of cliëntondersteuners die werkzaam zijn in uw eigen regio. Zij kunnen u helpen bij het aanvragen van het budget via de juiste weg. Deze ondersteuning wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw mantelzorgmakelaar of cliëntondersteuner helpt u ook hierbij.

Voor meer informatie kunt u met Trea contact op nemen. Trea is bereikbaar op 06 1938 7769.

Tarieven voor individuele begeleiding bij treARThuis kunt u via het contactformulier opvragen.

Vervoer

Het vervoer naar het atelier regelt u zelf. Hierin denkt treARthuis graag met u mee. Vervoerskosten worden in rekening gebracht bij persoonsgerichte begeleiding aan huis.

Vervoer kan worden vergoed vanuit PGB WLZ, bij een PGB WMO wordt een standaard tarief gehanteerd, dit tarief varieert per gemeente.

Klachtenprocedure

Vanuit veiligheid en vertrouwen werkt treArthuis met de mensen. Is er een opmerking gevallen dat niet prettig is binnengekomen, een irritatie, of ander ongerief is, spreek het uit naar elkaar. Zodat dit zich niet opstapelt. Het positieve van het op tijd zeggen wat u niet fijn vindt is dat het oplucht en duidelijkheid schept wat er aan de hand is. En opmerkingen over verbeterpunten kan leiden tot een verbetering voor iedereen.

Hou het bespreekbaar met elkaar. Als wij dat samen doen dan is het niet nodig dat het ongerief tot een klacht kan uitgroeien. Zodat een klachtenprocedure nooit nodig zal zijn, maar mocht dat toch zo zijn dan kunt u de procedure via onderstaande button downloaden. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen door een klachtenfunctionaris van solopartners in Oss.

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd bij treARThuis. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens. Dit kunt u lezen in het document ‘privacyverklaring’ dat u kunt downloaden door hieronder te klikken.

Beschikbare dagen in het atelier

AtelierdagenTijd
Maandag13:00 – 16:00 uur
Dinsdag

9:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 

Woensdag09:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 uur
Donderdag09:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 uur

Bij de intake bespreken wat wenselijk is

Wat mensen over Trea zeggen

Trea ken ik als een vrouw met een gouden hart. Trea is zich samen met mij gaan inzetten om verdere vorm en inhoud te geven aan Verbeelderij. Haar begeleiding geeft ze vorm door aan te sluiten bij de deelnemer en samen het creatieve proces vorm en inhoud te geven. Daarbij is voor haar gelijkwaardige uitwisseling en leren van elkaar een vanzelfsprekendheid.
Verbeelderij
Anja Jansen, directrice
Met Trea ben ik blij. Er zijn eerder mensen wezen kijken, maar daar had ik mijn bedenkingen bij. Die waren geen blijvertjes, maar met Trea klikt het wel voor mij dan toch. Ook als ik zie hoe ze met anderen bezig is.
Dick
Een deelnemer