BEELDEN ZEGGEN MEER DAN WOORDEN

Het is simpel: mensen herinneren zich beelden beter dan woorden, vooral over een langere periode. Onze wereld bestaat alleen uit beelden. Beeldtaal is onze oertaal en een universele taal die iedereen begrijpt. Ook mensen met dementie.

#Kunst inzetten bij geheugenproblemen

Kunstzinnig bezig zijn is zien, ruiken, horen, proeven en voelen. Mensen met dementie reageren op wat zij onder andere zien en voelen. Beeldtaal stimuleert de hersenen en helpt om in verbinding  te blijven met elkaar. Door beeldtaal in te zetten bij geheugenproblemen herkent het brein wat er wordt bedoeld. Dit kan helpend zijn in de communicatie tussen mensen.

#De werking van beelden op het brein en lichaam

Beelden worden opgeslagen in het onbewuste gedeelte van ons brein. Dat gedeelte blijft lang in tact. Beelden roepen ook emoties op waarop het lichaam reageert.

Als ik beeldtaal laat zien aan de ander dan komt daar altijd een reactie op. Een reactie uit het geheugen of uit lichaamstaal. Beeldtaal stimuleert het geheugen en activeert het lichaam omdat er een herinnering wordt aangeraakt.

#Beeldtaal en emoties

Door naar kunst te kijken roept dat al emoties op. Emoties worden zichtbaar door wat het lichaam laat zien aan bijvoorbeeld een gezichtsuitdrukking. Denk aan de emoticon die wij dagelijks toepassen in onze wathsapp berichten. Kunst kan de mens laten huilen, schreeuwen en lachen. Dat zijn emoties die wij allemaal kennen als mens. Het geeft ons de mogelijkheid om de ander te benaderen en zonder woorden er te zijn omdat wij begrijpen wat wij zien. Hier geen oordeel of conclusies aan te verbinden, maar ons medemenselijkheid aan te spreken. Vanuit het hart te reageren.

#Beeldtaal als communicatiemiddel

Door beeldtaal in te zetten als communicatiemiddel komen wij snel te weten wat de bedoeling is van de ander. Door te laten zien wat wij willen, bedoelen of nodig hebben kan door één beeld helderheid scheppen. De invulling van één woord leidt vaak tot miscommunicatie. Bij een beeldelement is het meteen duidelijk wat het is.

Door beeldtaal in te zetten kom ik in verbinding met de ander. Beeldtaal is helder en duidelijk. Door beeldtaal in te zetten begrijpen wij allebei wat er wordt bedoeld en wat nodig is om de volgende stap te kunnen zetten in het begeleidingsproces.

Beeldelementen kunnen ervoor zorgen dat mensen met dementie en naasten niet in een isolement terecht komen. Door beeldelementen in te zetten als communicatiemiddel is het mogelijk om nader tot elkaar te komen.

#Beeldtaal als verbinder

Door naar kunst te kijken of te maken en dit te delen met elkaar wat je objectief ziet maak je verbinding met de ander. Kunst geeft woorden aan wat je ziet en wat je beleefd in het hier en nu. Mensen met dementie leven in het moment. Hoe mooi en fijn kan het zijn in verbinding te staan met elkaar en daar plezier bij te beleven. Kunst laat je leven in het moment waar alzheimer er niet toe doet, maar de mens er toe doet. Ik maak ook gebruik van digitale middelen zoals fotografie tijdens het maakproces met de deelnemers. Dit helpt om de kunstenaar (deelnemer) op eigen kracht te laten zien en te vertellen waar zij mee bezig zijn geweest. En hoe zij de ochtend of middag hebben beleefd.

#Beeldtaal en beleving

Door het zien van een beeld kunnen mensen vertellen wat zij wel en niet fijn vinden. Ook wat zij wel en niet mooi vinden. Beeldtaal versterkt de beleving bij mensen doordat alle zintuigen worden geprikkeld bij het zien en maken van kunst. Door de beleving die ontstaat tijdens het kunstzinnig werken kunnen herinneringen naar boven komen of nieuwe herinneringen ontstaan die lang kunnen worden vastgehouden.

#Kunst is voor mensen het middel om hun hersenen in beweging te houden

Door kunst in te zetten leer je anders te kijken naar de werkelijkheid. Dat wat ik zie is niet wat de ander ziet. Mensen met dementie nemen anders waar dan mensen zonder dementie. Kunst is belangrijk voor de hersenontwikkeling en het is ook nog leuk om te doen. Het houdt de hersenen in beweging.

Zien is iets wat we kunnen leren. Als beeldend kunstenaar ben ik beter gaan zien, door steeds op een andere manier te kijken naar de werkelijkheid. Het levert mij nog dagelijks inzichten op over mijzelf en ook over hoe de wondere wereld van dementie eruit ziet. Beeldtaal verteld het verhaal van de kunstenaar. Het zijn verhalen over de mens zelf die mij telkens weer ontroerd, verbaasd en nieuwsgierig maakt naar de ander. Heel bijzonder om te mogen ervaren hoe het brein en het lichaam reageert op beelden.

#De kracht van beeldtaal

Beeldtaal spreekt de taal van emotie, raakt harten van mensen en nodigt uit tot ander gedrag.Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid.De kracht van beeldtaal levert een belangrijke bijdrage aan positieve gezondheid van ouderen. Bij mensen met dementie is het van levensbelang om in contact te blijven. Hierbij is persoonsgerichte begeleiding belangrijk waarbij de mens centraal staat!

Als beeldend kunstenaar sta ik nederig naast de mens en ondersteun ik mensen bij het kunstzinnig proces. Met kunst kom je tot leven!

treARTHUIS biedt persoonsgerichte begeleiding aan mensen met o.a. dementie. Voor mensen met dementie is het ook belangrijk om interactief te blijven. Ik ben voorstander voor persoonsgerichte begeleiding in een klein groepsverband. Mensen kunnen deel nemen aan een gesprek of zich nuttig voelen door een ander te helpen.

Individuele aandacht voegt iets toe aan de eigenwaarde van de mens. Mensen hebben de mogelijkheid om op eigen kracht zelf te kunnen kiezen welke dagactiviteit zij willen doen. De mantelzorgers hebben even vrijaf, respijtzorg dus, maar zijn zeer gewenst om deel te nemen aan de nabespreking van de actoiviteit aan het eind van de dag bij te wonen. Dit doe ik omdat wij met elkaar op een gelijkwaardige niveau kunnen kijken en praten over kunst.

treARTHUIS werkt niet met vrijwilligers. De groepsgrote is maximaal twee personen. Dit om de veiligheid en vertrouwen te kunnen waarborgen bij de deelnemers. Naast mensen met dementie is iedereen welkom in treARTHUIS waar de mens centraal staat. Maak kennis met de activiteiten van trearthuis. Voor meer info kunt u bellen naar Trea van Meel en ik ben bereikbaar op 06 19387769.

Laat een reactie achter